ช้อปปี้ เล็งเห็นศักยภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพของ
”ตัวกลาง” หรือ “เทรนเนอร์” ที่มีบทบาทในการต่อยอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับทวีคูณ

1. อบรม

เรียนจบครบหลักสูตร SHOPEE 
ผ่านระบบ  E-LEARNING

2. ฝึกฝน

ทำแบบฝึกหัดให้ผ่านตามเกณฑ์
ที่ทางโครงการกำหนด

3. ขยายผล

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งเป้าเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างรายได้เติบโตกว่า 100%

ตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตร หรือ บุคคลทั่วไป
ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้เรียนจบหลักสูตร “ช้อปปี้บูทแคมป์”
ในการเป็นตัวกลางสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และ
เพิ่มองค์ความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการไทย