Site Loader

หลักสูตร 20 นาทีพร้อมขาย

เหมาะสำหรับ: นักขายมือใหม่ที่ยังไม่มีร้านค้าบนช้อปปี้
เนื้อหา: สอนตั้งแต่การเปิดร้านค้าใหม่ การตั้งค่าพื้นฐาน ไปจนถึงการเพิ่มสินค้า
ระยะเวลา: ไม่เกิน 20 นาที